Text Data

Station Lookup Tool

Return to State List

Below is a list of stations for Montana

Stations

Station Identifier Latitude Longitude Elevation (ft) Nexrad Upper Air METAR Priority
Baker KBHK 46.35 -104.25 2959 No No Yes 7
Billings KBIL 45.8 -108.55 3579 No No Yes 6
Billings (wfo) KBYZ 45.8 -108.55 3579 No No No 8
Bozeman KBZN 45.78 -111.17 4465 No No Yes 4
Broadus K4BQ 45.43 -105.4 3025 No No No 9
Browning K8S0 48.6 -113.12 4656 No No Yes 7
Butte KBTM 45.97 -112.5 5538 No No Yes 6
Chinook KS71 48.6 -109.25 2415 No No Yes 8
Colstrip KM46 45.85 -106.72 3425 No No Yes 8
Cut Bank KCTB 48.6 -112.37 3855 No No Yes 4
Dillon KDLN 45.25 -112.55 5220 No No Yes 6
Drummond K3DU 46.67 -113.15 3944 No No Yes 7
Ekalaka K97M 45.88 -104.53 3504 No No Yes 8
Ennis Big Sky KEKS 45.27 -111.65 5384 No No Yes 8
Eureka K88M 48.97 -115.08 2671 No No Yes 8
Forsyth K1S3 46.27 -106.62 2730 No No Yes 8
Glasgow KGGW 48.22 -106.62 2277 Yes Yes Yes 2
Glendive KGDV 47.12 -104.78 2457 No No Yes 6
Great Falls KTFX 47.47 -111.38 3714 Yes Yes No 8
Great Falls KGTF 47.47 -111.38 3671 No No Yes 0
Hamilton/ravalli K6S5 46.25 -114.13 3642 No No Yes 7
Hamilton/ravalli KHMM 46.25 -114.15 3642 No No No 9
Harlowton K3HT 46.42 -109.82 4160 No No Yes 7
Havre KHVR 48.55 -109.77 2582 No No Yes 3
Helena KHLN 46.6 -111.97 3878 No No Yes 4
Jordan KJDN 47.33 -106.95 2628 No No Yes 7
Kalispell KFCA 48.3 -114.27 2979 No No No 8
Kalispell KGPI 48.32 -114.25 2979 No No Yes 6
Laurel K6S8 45.7 -108.77 3517 No No Yes 7
Lewistown KLWT 47.03 -109.47 4167 No No Yes 6
Libby KS59 48.28 -115.48 2602 No No Yes 8
Livingston KLVM 45.7 -110.43 4652 No No Yes 6
Malmstrom Afb KGFA 47.5 -111.17 3527 No No Yes 7
Malta KM75 48.37 -107.92 2254 No No Yes 8
Miles City KMLS 46.43 -105.88 2628 No No Yes 4
Missoula KMSO 46.92 -114.1 3199 No No Yes 3
Missoula Cty/88d KMSX 47.03 -113.98 7854 Yes No No 8
Monida KMQM 44.57 -112.32 6785 No No No 9
Plains KS34 47.47 -114.9 2467 No No Yes 8
Plentywood KPWD 48.78 -104.52 2251 No No Yes 8
Poplar KPO1 48.13 -105.17 2037 No No Yes 8
Roundup KRPX 46.47 -108.55 3494 No No Yes 8
Scobey K9S2 48.8 -105.43 2434 No No Yes 8
Sidney Richland KSDY 47.7 -104.2 1985 No No Yes 6
Thompson Falls K3TH 47.6 -115.37 2379 No No Yes 7
Twin Bridges K7S1 45.53 -112.3 4777 No No Yes 8
West Yellowstone KWYS 44.67 -111.12 6644 No No Yes 8
West Yellowstone KWEY 44.63 -111.08 6663 No No Yes 2
Wolf Point KOLF 48.1 -105.58 1982 No No Yes 6
Yellowst/billing KBLX 45.85 -108.6 3599 Yes No No 8